Bindingsangst en verlatingsangst liggen dichtbij elkaar

Bindingsangst en verlatingsangst zijn twee uitersten, maar daarom liggen ze juist dichtbij elkaar. Dit komt omdat zij uit dezelfde oorsprong komen. Bindingsangst is volgens experts namelijk een preventieve maatregel tegen verlatingsangst. Wie bang is om verlaten te worden, voorkomt dat er intieme relaties worden aangegaan. Wat dus de definitie is van bindingsangst. Vaak willen zijn die aan bindingsangst lijden juist graag wel een relatie, maar durven zij zich niet bloot te geven uit angst.

bindingsangst verlatingsangst

Vrijheid als excuus

Om niet aan de angst te hoeven toegeven wordt vrijheid vaak als excuus gebruikt. Wie aangeeft zeer op zijn vrijheid gesteld te zijn hoeft immers niet met de angst die hij of zij ervaart om te gaan. De relatie wordt immers op een vrij gemakkelijke manier uit de weg gegaan. Er kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen waarom zij zich op deze wijze opstellen. Het hoeft immers niet zo te zijn dat de angst altijd heeft bestaan.

Eerdere ervaringen

Een groot deel van de mensen die aan bindingsangst lijden hebben dit opgelopen door eerdere ervaringen. Dit is ook vaak het geval bij verlatingsangst. Juist doordat zij eerder gekwetst zijn door een eerdere relatie die stuk liep zijn zij overmatig voorzichtig. Ook kunnen andere problemen in de familiaire sfeer de oorzaak zijn. Vaak is de persoon waarmee de nieuwe relatie aangegaan kan worden zelf niet het probleem. Deze kan zelfs diep van binnen als de ideale partner gezien worden.

Bindingsangst en verlatingsangst bij zowel mannen als vrouwen

Door de nieuwe bevindingen van onderzoeken is duidelijk geworden dat zowel mannen als vrouwen aan bindingsangst kunnen lijden. Dit is mede te verantwoorden door het feit dat verlatingsangst dicht in de buurt komt van bindingsangst. In het verleden werd altijd gedacht dat verlatingsangst een vrouwen aandoening was en bindingsangst juist een mannenaandoening. Dit blijkt niet juist te zijn. In alle gevallen gaat het erom dat er scheve relaties kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat intimiteit vermeden wordt.

Bindingsangst oplossen? Lees hier hoe je deze angst zo snel mogelijk oplost.

Meer weten? Lees meer artikelen over bindingsangst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *